MẶT BẰNG TẦNG 24

Tầng 24
24.11 24.12 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10

24.11

24.12

24.01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

24.07

24.08

24.09

24.10

Tầng 24 – 1PN

1PN | 24.08, 24.09, 24.10

Tầng 24 – 2PN

2PN | 24.01, 24.03, 24.04, 24.05, 24.06, 24.12

Tầng 24 – 3PN

3PN | 24.02, 24.07, 24.11

VIDEO CĂN HỘ THỰC TẾ​

ĐẶT LỊCH XEM CĂN HỘ


Đầu tư và phát triển bởi Tập Đoàn Trung Thủy