MẶT BẰNG TẦNG 5

Mặt bằng tầng 5
05.13 05.12 05.11 05.10 05.14 05.15 05.16 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09

05.13

05.12

05.11

05.10

05.14

05.15

05.16

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

Tầng 5 – 1PN

1PN | 05.11, 05.12

Tầng 5 – 2PN

2PN | 05.01, 05.05, 05.06, 05.07, 05.08, 05.09, 05.14, 05.15

Tầng 5 – 3PN

3PN | 05.02, 05.03, 05.04, 05.10, 05.13

VIDEO CĂN HỘ THỰC TẾ

ĐẶT LỊCH XEM CĂN HỘ


  • 20 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
  • (+84) 922 090 909

Đầu tư và phát triển bởi Tập Đoàn Trung Thủy