MẶT BẰNG TẦNG 8-16

Mặt bằng tầng 8-16
08.12 08.13 08.14 08.01 08.02 08.08 08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.09 08.10 08.11

08.12

08.13

08.14

08.01

08.02

08.08

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.09

08.10

08.11

Tầng 8-16 – 1PN

1PN | 08.02, 08.10, 08.11, 08.13

Tầng 8-16 – 2PN

2PN | 08.01, 08.05, 08.06, 08.07, 08.08, 08.14

Tầng 8-16 – 3PN

3PN | 08.03, 08.04, 08.09, 08.12

VIDEO CĂN HỘ THỰC TẾ​

ĐẶT LỊCH THAM QUAN CĂN HỘ


  • 20 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
  • (+84) 922 090 909

Đầu tư và phát triển bởi Tập Đoàn Trung Thủy