MẶT BẰNG TẦNG 26-27

Tầng 26-27
26.08 26.07 26.06 26.09 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.06 26.07

26.08

26.07

26.06

26.09

26.01

26.02

26.03

26.04

26.05

26.06

26.07

Tầng 26-27 – 3PN

3PN | 26.01, 26.02, 26.03, 26.09

Tầng 26-27 – 4PN

4PN | 26.04, 26.05, 26.06, 26.07, 26.08

VIDEO CĂN HỘ THỰC TẾ​

ĐẶT LỊCH XEM CĂN HỘ


Đầu tư và phát triển bởi Tập Đoàn Trung Thủy