MẶT BẰNG TẦNG 6

Mặt bằng tầng 6
06.17 06.16 06.15 06.14 06.13 06.12 06.18 06.19 06.11 06.10 06.20 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 06.07 06.09 06.08

06.17

06.16

06.15

06.14

06.13

06.12

06.18

06.19

06.11

06.10

06.20

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

06.09

06.08

Tầng 6 – 1PN

1PN | 06.04, 06.05, 06.07, 06.13, 06.14, 06.15, 06.16

Tầng 6 – 2PN

2PN | 06.01, 06.02, 06.03, 06.08, 06.09, 06.10, 06.11, 06.12, 06.17, 06.18, 06.19, 06.20

VIDEO CĂN HỘ THỰC TẾ​

ĐẶT LỊCH XEM CĂN HỘ


  • 20 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
  • (+84) 922 090 909

Đầu tư và phát triển bởi Tập Đoàn Trung Thủy